Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Prent Technische Groothandel aan de Leeghwaterstraat 23 te Dordrecht 3316EC verklaart hierbij.

 

De verzamelde persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het bijhouden van de N.A.W. gegevens van Debiteuren en Crediteuren om zodoende te kunnen factureren en de bestelde goederen te kunnen uitleveren op het juiste adres.

E-mailadressen worden gebruikt voor het digitaal factureren en algemene informatieverstrekking.

 

Verzamelde persoonsgegevens bestaan uit;

Bedrijfsgegevens (rechtspersoon)

Adresgegevens
Telefoonnummer

IBAN nummer

BTW nummer

Kvk nummer

e-mailadres

Contactgegevens (natuurlijke persoon):

Naam persoon

Telefoon

e-mailadres

 

In ons softwaresysteem worden geen andere klant- en leveranciersgegevens opgeslagen. Er is hiervoor ook geen mogelijkheid opgenomen.

 

Bovenstaande gegevens worden niet met derden gedeeld en worden strikt intern gebruikt. Na de wettelijke bewaar termijn van 7 jaar worden deze gegevens op correcte wijze vernietigd.

Iedereen kan op elk gewenst moment inzage krijgen in zijn of haar gegevens die opgeslagen zijn door middel van een schriftelijk verzoek. Op verzoek kunnen bovenstaande gegevens verwijderd of geƫxporteerd worden uit ons systeem.

 

Mochten wij niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen wijzen wij u er op dat u het recht heeft om een klacht hierover in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.